fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

Featured Image

          วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสื่อสารแห่งชาติ วันนี้มีขึ้นเพื่อระลึกถึงการสถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ช่วยพัฒนาโลกใบนี้

          ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งสิ่งที่ช่วยพัฒนามนุษย์ให้ไกลได้ถึงขนาดนี้ก็คือการพัฒนาระบบ การสื่อสาร อย่าลืมว่ามันคือทุกอย่าง ไม่ว่าจะแสดงออกทางภาษา ท่าทาง สัญลักษณ์ ภาพวาดทุกอย่างล้วนเป็นการสื่อสารทั้งสิ้น

          การสื่อสารของโลกนี้หากให้เห็นภาพง่ายๆมันเริ่มตั้งแต่ภาพวาดบนผนังถ้ำ ควันไฟ วิ่งเพื่อส่งสาร นกพิราบ ม้า จากนั้นก็มาเป็นโทรศัพท์ และก็มาที่อินเทอร์เน็ต ระบบต่างๆที่ทำให้การสื่อสารไปได้ไกลมากขึ้น

         ในประเทศไทยก็ได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารเช่นกัน วันนี้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 คณะกรรมการจัดงานปีการสื่อสารโลก ได้เห็นว่าวันที่ 4 สิงหาคม ปี พ.ศ.2426 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์ และ กรมโทรเลข ขึ้นมาในประเทศไทย 

          ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างมากสำหรับกิจการสื่อสารของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันสื่อสารแห่งชาติ 

          ประวัติของวันสื่อสารแห่งชาติ ก็จะมีประมาณนี้ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติก็ขอนำเกร็ดความรู้สั้นๆมาฝากกัน เกี่ยวกับ โทรเลข เพราะเชื่อว่าเริ่มมีคนรู้จักน้อยลงเรื่อยๆ 

          โทรเลข (telegraph) เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ประดิษฐ์คนแรกคือ แซมมวล มอร์ส ชาวอเมริกัน โดยได้คิดรหัสโทรเลขเป็นจุดและขีดเพื่อใช้ในการสื่อสารโทรเลข

          หลักสำคัญคือกดเคาะที่ตัวเครื่องเพื่อให้กระแสไฟฟ้าทำงาน เมื่อกดคันเคาะของเครื่องส่งจะเกิดวงจรปิด กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กรอบขดลวดในเครื่องรับ  อำนาจแม่เหล็กจะดูดแม่เหล็กมากระทบแกนเหล็ก ทำให้เกิดเสียงจังหวะเดียวกับที่กดคันเคาะ โดยเคาะให้เกิดเสียงเป็นรหัส จึงต้องมีการแปลสัญญาณโทรเลขเป็นสัญญาณข้อความ

          เหมือนที่เราเห็น จุด ขีดสั้น ขีดยาว อันนี้เป็นสัญญาณโทรเลข ปลายทางก็จะเอารหัสนี้มาตีเป็นความ ดังนี้ 

เริ่มจาก รหัสมอร์ส เป็นรหัสที่ใช้ในช่วงแรกๆ 

A ._  B _…  C _._.  D _..  E .  F .._.  G _ _.  

 H ….  I ..  J ._ _ _  K _._  L ._..  M _ _  N _.  

 O _ _ _  P ._ _.  Q _ _._  R ._.  S …  T _  U .._  

  V …_  W ._ _  X _.._  Y _._ _ Z _ _..   

          จากนั้นก็มีการเปลี่ยนมาใช้รหัสโทรเลข เพื่อให้สื่อสารได้ง่ายมากขึ้น พอหลังจากที่โทรศัพท์ได้ถูกพัฒนามากขึ้น มีการใช้อินเทอร์เน็ต หลายๆปัจจัยทำให้โทรเลขถูกยกเลิกใช้ไปในที่สุด 

          เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาตินี้เอง ทาง ไอ.เอ็น.เอ็น. ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสื่อสารข่าวสาร สาระ ข้อมูลอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ถูกต้องและจำเป็นต่อไป และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ สามารถติดตามบทความสุขภาพดีๆหรือ ไลฟ์สไตล์ต่างๆได้ที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube