fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 “วันอาสาฬหบูชา”

Featured Image

          วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวพุทธศาสนิกชน เพราะวันนี้คือ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ซึ่งปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564  วันนี้ทางทีม iNN จะมาบอกที่มาที่ไปของวันนี้กันว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ไปอ่านพร้อมๆกันเลย

          ประวัติวันอาสาฬหบูชา

          “วันอาสาฬหบูชา” เป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้ฟังปฐมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่ง “โกณฑัญญะ” ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน จึงได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า นับได้ว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่มีพระภิกษุเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั่นเอง

เหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา

  1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยแสดงพระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
  2. เป็นวันแรกที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือเป็นวันที่พระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ และจึงได้ทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้าในวันนั้นทันที
  3. เป็นวันแรกที่เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

          ในปัจจุบันวันอาสาฬหบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ทีม INN จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รักษาศีล ทำสมาธิ งดเว้นการทำบาป ฟังธรรมะผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชากันนะทุกคน ขอให้พ้นจากโรคร้ายโควิด-19ไปด้วยกัน และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ สามารถติดตามบทความวันสำคัญต่างๆ หรือ ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้ที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล

กระทรวงวัฒนธรรม

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube