พุฒ ควง จุ๋ย นำศิลปิน ดารารับรางวัลศิลปินปลอดบุหรี่ ครั้งที่9

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 9

ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2548 โดยเล็งเห็นถึงปัญหาของพิษภัยจากบุหรี่ จึงมีเป้าหมายร่วมกันที่จะเป็นเครือข่ายที่มอบความรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้สังคมไทยยุคใหม่ปลอดบุหรี่ ปลอดโรค ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมได้เห็นถึงโทษของบุหรี่ตลอดมา อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ มากมาย โดยการมอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เครือข่ายฯ จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เนื่องจากเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชน ล้วนมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นกระบอกเสียง หรือแบบอย่างให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตาม

สำหรับในปี 2561 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อเข้ารับรางวัล ได้แก่

· ดารายอดนิยมชายดีเด่น คุณพุฒิชัย เกษตรสิน (ดีเจพุฒิ)

· ดารายอดนิยมหญิงดีเด่น คุณวรัทยา นิลคูหา (จุ๋ย)

· ดาราดาวรุ่นชายดีเด่น คุณปราชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)

· ดาราดาวรุ่นหญิงดีเด่น คุณรมิดา จีรนรภัทร (เจน)

· ผู้ประกาศข่าวชายดีเด่น คุณพิภู พุ่มแก้ว (ต๊ะ)

· ผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น คุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ

· ดาราตลกชายดีเด่น คุณดาว ขำมิน

· ดาราตลกหญิงดีเด่น คุณดรุณี สุทธิพิทักษ์ ( เป็กกี้ ศรีธัญญา)

· ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่น คุณสราวุธ มาตรทอง (อ้น)

· ผู้บริหารวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น คุณทิพสราวัล ธีระพงษ์พันธุ์ จากคลื่น FM 94

· ผู้จัดรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม คุณปณิตา ธรรมวัฒนะ (หนิง)

· ผู้ดำเนินรายการวิทยุดีเด่น คุณยุวดี เรืองฉาย (ปู โลกเบี้ยว)

· นักร้องลูกทุ่งยอดเยี่ยม คุณดาราภัช ทวีนันท์ (ธัญญ่า อาร์สยาม)

· ดาวรุ่งลูกทุ่งชายดีเด่น คุณธีระพงษ์ นราพล

· ดาวรุ่งลูกทุ่งหญิงดีเด่น คุณจาด้า จรรย์ดาริน

· ศิลปินอินดี้ชายยอดเยี่ยม คุณอธิบดินทร์ ชูปัญญา

· ศิลปินอินดี้หญิงยอดเยี่ยม คุณอารีรัตน์ อ้อมนอก

· เพลงยอดเยี่ยมแห่งปี คุณอัครเดช ยอดจำปา (ก้อง ห้วยไร่) และคุณขนิษฐา เบ้าหล่อเพชร

· เยาวชนดีเด่น คุณดินา ป๋อพริ้ง

· นักกีฬาดีเด่น คุณอรอุมา สิทธิรักษ์

· ศิลปินผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น คุณทูน หิรัญทรัพย์ / คุณไอยวริญท์ โอสถานนท์ (ชาม) /คุณอาภาภัทร สุขสวัสดิ์ชล (ลาดา อาร์สยาม) / คุณวทัญญู มุ่งหมาย (แมน วทัญญู)/ คุณธามัน เต้พันธ์ (เต้ ดราก้อนไฟว์) / คุณนันทิยา ศรีอุบล/คุณเกมศักดิ์ แจ้งทิพย์นาง (เหลือเฟือ มกจ๊ก) / คุณรุ่งนภา แสงศิลป์ (กิ๊ก รุ่งนภา)/ คุณกัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท (นินิว กัญญารัตน์) /คุณอิสราอัญ ศิริสุข

ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือกศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเข้ารับรางวัล ในครั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ คัดเลือกจากผลงานดีเด่นในวงการบันเทิงแต่ละสาขา โดยผู้ที่เข้ารับรางวัลในทุกปี จะต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่หรือเป็นผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้ว เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้

ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า สถานการณ์การบริโภคยาสูบในรอบ 10 ปี จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปีพ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วโลกมีความก้าวหน้า ในการควบคุมยาสูบอย่างเห็นได้ชัด อัตราการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทยนั้น หลังจากที่พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่มีผลบังคับใช้

ซึ่งได้ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานการห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย ทั้งหมดแล้ว และพ.ร.บ.สรรพสามิตปี พ.ศ. 2560 ก็ได้ปรับโครงสร้าง และระบบการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากลแล้ว จะทำให้ความสามารถในการซื้อบุหรี่สูบลดลงได้

“แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือการแพร่ระบาดของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นไทย โดยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นยาสูบชนิดใหม่ ที่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคติน ที่ระเหยด้วยความร้อนจากแบตเตอรี่ไฟฟ้า รวมถึงไอน้ำ หรือควันที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูดเข้าสู่ปอด ไม่ใช่มีเพียงไอน้ำกับสารนิโคติน แต่ยังมีสารเคมีอีกมากมายที่ใช้ในขบวนการผลิตและปรุงแต่งกลิ่นรส ซึ่งสารเคมีหลายชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีสารก่อมะเร็งด้วย นอกจากนี้ การเริ่มต้นด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวนำให้เด็กและเยาวชนไปใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น รวมทั้งการเสพติดบุหรี่ได้ ดังนั้น เครือข่ายฯ ขอสนับสนุนรัฐบาลที่ได้ห้ามการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าต่อไป”

ข่าวน่าสนใจ

Close