fbpx
Home
|

การเมือง

การเมือง “ธนาธร”จี้รัฐเปิดข้อมูลจัดซื้อวัคซีน
"ธนาธร" จี้ รัฐเปิดข้อมูลจัดซื้อวัคซีน ยัน วิจารณ์ เพื่อสนับสนุนให้มีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตวัคซีนทุกราย