พาณิชย์ลุยพัฒนาข้าวไทยจัดประกวดข้าวหอมมะลิแท้

กรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าวไทย จัดประกวดข้าวหอมมะลิแท้ของไทยและข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี