ทั่วโลกป่วยโควิดทะลุ12ล้านคน-USAวันเดียว6.1หมื่นคน

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำว … อ่านเพิ่มเติม ทั่วโลกป่วยโควิดทะลุ12ล้านคน-USAวันเดียว6.1หมื่นคน