วัดชัยศรีภูมิ

อุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมือง หน้าบรรรณเป็นไม้แกะสลักพันธุ์พฤกษา ประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้น รอบอุโบสถ
ประดับด้วยปูนปั้นรูปเทพพนมสีสันต่าง ๆ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วิหารของวัดเป็น
ทรงพื้นเมืองล้านนา หน้าบรรณเป็นไม้แกะสลักลายพระนารายณ์ทรงครุฑประกอบลายพันธุ์พฤกษา ซุ้มประตู
หน้าต่างเป็นปูนปั้นประดับทองคำเปลว บานประตูแต่ละบานเป็นไม้แกะสลักรูปทวารวารถืออาวุและทรงสัตว์ต่างๆ
ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เจดีย์ของวัดเป็นทางปราสาท เรือนธาตุ
เป็นสี่เหลี่ยม ส่วนองค์ระฆังเป็นทรงกลม สี่ด้านของเรือนธาตุประดิษฐานพระพุทธรูปสีทองปางต่าง ๆ

นอกจากนี้วัดชัยศรีภูมิยังมีหอไทร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมกึ่งตึกกึ่งไม้ บานประตูหน้าต่างเป็นบานลงรักปิดทอง
ลายทวรวารที่งดงามยิ่ง

ข่าวน่าสนใจ

Close