วัดดอกเอื้อง

วัดดอกเอื้องเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อปีพ.ศ.2219 เดิมมีชื่อว่าวัดนางเอื้อง เนื่องจากผู้สร้างคือ
นางเอื้อง ต่อมาในปีพ.ศ.2487 ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดดอกเอื้อง อุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมือง มีมุกโถงด้านหน้า
หน้าบานทั้งสองด้านเป็นไม้แกะสลักประดับกระจกสี ด้านหนึ่งแกะเป็นรูปเทพพนม อีกด้านแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับนั่งบนดอกบัว

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารของวัดเป็นทรงล้านนา หลังคาสองชั้น หน้าบรรณ
เป็นรูปแกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่ด้านหน้า ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองคำเปลว บานประตู
หน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลวดลายต่าง ๆ ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ  สถาปัตยกรรมที่น่าในใจของวัดดอกเอื้อง ยังมีเจดีย์ทรงกลมแบบพื้นเมืองล้านนา ลวดลายตกแต่งเจดีย์เป็นแบบศิลปะพม่าและมอญ

ข่าวน่าสนใจ

Close