วัดเขาวง

วัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ จังหวัดสระบุรี วัดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2460 เล่ากันว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เสด็จจากวังนารายณ์ เมืองละโว้ เพื่อไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา และประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์ และจากจารึกอักษร
ที่ผนังปากถ้ำ เชื่อว่าจารึกในสมัยพุทธศตวรรษ ที่ 12 หรือสมัยทวรวดี ปรากฎว่าถ้ำนี้เคยเป็นที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัย
อนุราธปุระ หรือเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้ว

ภายในถ้ำประดิษฐานพระประธานปางสมาธิและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งรูปปั้นของพระพรมญาณ
หรือหลวงพ่อวีระมหาถาวโร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูป
ปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ ปางมารวิชัยประทับนั่งบนดอกบัว พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัยและรูปปูนปั้นรูปเทพเจ้า
ต่าง ๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น

ข่าวน่าสนใจ

Close