วัดเขาแก้ววรวิหาร

วัดเขาแก้ววรวิหาร วัดเขาแก้ววรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บรณะปฏิสังขรณ์ ก่อน
ที่จะสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดที่มีประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

วัดเขาแก้ววรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสหัวเมือง ถึงอำเภอเสาไห้ ทรงให้สร้างพลับพลาและบูรณะ ก่อนที่จะสถาปนาเป็นพระอารามหลวง
มีจุดเด่นที่พระอุโบสถเป็นทรงไทย ฐานพระอุโบสถประดับด้วยสิงห์ปูนปั้น ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระ
ประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

วัดเขาแก้ววรวิหารเป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจดีย์ที่สวยหลายองค์ พระเจดีย์องค์เล็กเป็นเจดีย์ปรางห้ายอด ส่วนพระเจดีย์
องค์ใหญ่เป็นเจดีย์ระฆังห้ายอด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิและพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งมีลักษณะที่งดงามยิ่ง

วัดแห่งนี้ยังมีคำล่ำรือกันว่าบางวันจะมีคนเห็นดวงแก้วเหนือวิหาร เชื่อกันเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่
ในองค์พระเจดีย์อีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close