วัดกษัตราธิราช

วัดกษัตราธิราช เดิมชื่อว่าวัดกษัตรา วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดร้าง เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ ต่อมา สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ต้นสกุลอิศรางกูร ในรัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณ์วัดกษัตราขึ้นใหม่ และได้โปรดประทานนามเพิ่มจากนามเดิมเป็น “วัดกษัตราธิราช”

ข่าวน่าสนใจ

Close