ขับปาดหน้า

ปัญหาการจราจรนับวันยิ่งหนาแน่นมากขึ้น การเดินทางบนท้องถนนมักจะพบกับปัญหาการจราจรติดขัดเสมอไม่ว่าในช่วงเวลาใดๆ อีกปัญหาหนึ่งคือการไม่เเคราพกฎจราจรหรือเกิดจากการไม่ใส่ใจในการให้สัญญาณขอทางเพื่อเปลี่ยนช่องทางหรือความไม่มีวินัยของคนบางส่วนที่มีพฤติกรรมไม่ดีในขณะขับรถหรือพฤติกรรมที่พบเห็นบ่อยๆ คือการขับรถปาดหน้า

ข่าวน่าสนใจ

Close