ผ้าเหลืองจอมปลอม

การทำบุญมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป  การสวายสังธทาน หรือการใส่บารตพระ การทำบุญนอกจากทำให้เราได้บุญแล้วยังทำให้จิตใจเราผ่องใสบริสุทธิ์อีกด้วย แต่หากทำบุญเราไปเจอพระปลอมแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไร

ข่าวน่าสนใจ

Close