เมืองสัตหีบจัดฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า-ทำหมันฟรี

เทศบาลเมืองสัตหีบ จัดโครงการให้ประชาชนนำสุนัขแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันฟรี

นายพธนกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียนและวัด ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายสุเมธ จันทร์เพ็ญ ปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนซึ่งนำสุนัขและแมวมารอรับบริการฉีดวัคซีน และทำหมันฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรง เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ หากผู้ป่วยแสดงอาการของโรคจะต้องเสียชีวิตทุกราย เมื่อคนไปสัมพัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลาย ก็จะทำให้เชื้อนั้นแพร่มาสู่คนได้ โดยพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบได้มีสุนัขและแมวจรจัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทำให้จำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเสี่ยงที่จะก่อโรคพิษสุนัขบ้าตามมาได้ ถึงแม้ทางเทศบาลเมืองสัตหีบจะมีมาตราการในการควบคุมสุนัข และแมวจรจัดมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน จัดเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่ง โรคนี้จะเกิดในสัตว์เลือดอุ่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแต่ในเมืองไทยพบว่าสุนัขเป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญ โดยวัตถุประสงค์ในวันนี้ คือ เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด เพื่อให้เกิดความสะอาดและไม่เป็นแหลางแพร่เชื้อโรค ป้องกันโรคติดต่อที่มากับสุนัข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยกำหนดโครงการดังนี้ วันที่2 เม.ย.2562 วัดสัตหีบ วันที่ 3 เม.ย.2562 วัดเทพปราสาทเตาถ่าน และวันที่ 4 เม.ย.2562 ซ.สุขุมวิท 99 ก.ชุมชนเขาหมอน

นายพธนกร กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของสาธารณสุขอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงพิษภัยและวิธีป้องกันจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการนำสุนัข และแมวมารับวัคซีน ยาคุมกำเนิด เพื่อให้ผู้เลี้ยงได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงโดยปลอดภัยปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

ข่าวน่าสนใจ

Close