กรมคุมประพฤติจัดอบรมเมาไม่ขับลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

กรมคุมประพฤติ จัดอบรมความรู้ถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 6/2561 ตามโครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ โดยนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราเข้ารับการอบรม เรื่อง “เหยื่อ ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีนายเจษฎา แย้มสบาย ผู้แทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับ ณ ห้อง 5201 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จากนั้น ในช่วงบ่าย มีการอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยนายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ และนายเจษฎา แย้มสบาย ผู้แทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “เกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ 2 ราย ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ถูกคุมความประพฤติความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราที่ครบกำหนดรายงานตัวครั้งที่ 4 โดยทั้งสองกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 256

ข่าวน่าสนใจ

Close