พลังพลเมืองไทยเสนอจัดเก็บภาษีมะเร็ง

พลังพลเมืองไทย เสนอแนวคิดจัดเก็บภาษีมะเร็ง นำงบประมาณมาดูแลผู้ป่วยเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สังคมเห็นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย

นายเอกพร รักความสุข เลขาธิการพรรคพลังพลเมืองไทย กล่าวว่า ได้มีแนวคิดในการเสนอให้เก็บภาษีมะเร็ง เนื่องจากในเวลานี้ คนไทยเผชิญกับโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง และต้องป่วยเรื้อรัง เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทนทุกข์ทรมานทั้งครอบครัว ต้นเหตุของโรคมะเร็งมาจากหลายสาเหตุ จึงควรมีหน่วยงานตรวจสอบทุกกิจการที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และเก็บจัดภาษีพิเศษ เพื่อนำเงินมาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ขณะนี้ทุกคนที่ทำงานดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งโรงพยาบาล ชุมชน ครอบครัว ต่างรับภาระหนักยิ่ง ดังนั้น ควรมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้วยภาษี เพื่อให้สังคมเห็นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและหาทางป้องกันปัญหานี้ร่วมกัน

ดังนั้น จึงได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดนี้ ในการบรรยายทางวิชาการที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

“>

 

ข่าวน่าสนใจ

Close