สนพ. ปลุกกระแส “ใช้ร่วมกัน” ผ่าน “หาร 2 Talks”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ตอกย้ … อ่านเพิ่มเติม สนพ. ปลุกกระแส “ใช้ร่วมกัน” ผ่าน “หาร 2 Talks”