KidBright เด็กไทยหัวใจโปรแกรมมิ่ง

ด้วยหัวใจของนักวิจัยไทย ที่ต้องการให้เด็กไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสใช้ชุดการเรียนรู้โปรแกมมิ่ง #Coding at School powered by KidBright

ขอเชิญโรงเรียนของรัฐที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.1-3 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับบอร์ด KidBright และคู่มือการเรียนการสอน
รายชั่วโมงฟรี จำนวนไม่เกินโรงเรียนละ 200 ชุด(ตามสัดส่วนของนักเรียน) เหมาะสำหรับใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ปิดรับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.kid-bright.org

โรงเรียนเอกชนสามารถซื้อชุดอุปกรณ์ได้ในราคาต้นทุนการผลิต (ชุดละ600บาท)

เมื่อรับบอร์ดแล้ว นักเรียนชั้น ม.1-3 สามารถสมัครเข้าแข่งขันประกวดโครงงานที่ใช้อุปกรณ์ KidBright เพื่อชิงรางวัลอีกมากมาย (แนวคิดโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ประดิษฐ์โครงงาน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป)
เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ชิง
ชนะเลิศรอบสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2561

#แจก2แสนบอร์ดทั่วประเทศ
#งานวิจัยใช้ได้จริง
#วิทย์สร้างคน
#กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#งานวิจัยไทยมาตรฐานโลก
#ลดการนำเข้าและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ข่าวน่าสนใจ

Close