“ความเข้มแข็งของภาคพลเมืองกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดออนไลน์”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (...) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิสื่อประชาธรรม มูลนิธิฟรีดีเนามันฯลฯจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ความเข้มแข็งของภาคพลเมืองกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดออนไลน์​ครั้งที่ 5ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, นางสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและอดีต กสทช., ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการ สสส. และอดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมไปถึงตัวแทนจากองค์กรสื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายภาคพลเมืองและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ อีกทั้งผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม SYNHotel เชียงใหม่ที่ผ่านมา

ข่าวน่าสนใจ

Close