โรคมือเท้าปาก

  • Breaking News

    โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดเด็กช่วงฤดูฝน

    นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า โรคมือ เท้า ปาก มักพบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และพบได้ประปรายในเด็กโต โดยเฉพาะเด็กที่อยู่รวมกันอย่างแออัด เช่น ในโรงเรียนอน …

    อ่านต่อ »
Close