เซ็บเดิม

  • Breaking News

    รู้เท่าทัน “โรคผื่นแพ้ต่อมน้ำมัน”

    นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่าประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง โดยส่วนใหญ่ความรุนแรงของโรคไม่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต แต่มีอาการเรื้อรัง เ …

    อ่านต่อ »
Close