อัตราแลกเปลี่ยน

 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย31.10บ./ดอลลาร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันอังคารที่ 6 ต.ค.2563 เมื่อเวลา 08.12 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 30.24 บาท ขายออก 31.10 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 36.95 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย 31.30 บ./ดอลลาร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 08.02 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 30.33 บาท ขายออก 31.30 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 36.90 บาทต่อยูโร ปอนด์อย …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย30.86 บ./ดอลลาร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 08.04 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 29.86 บาท ขายออก 30.86 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 36.95 บาทต่อยูโร ปอนด์อ …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย30.91บ./ดอลลาร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 07.59 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 29.93 บาท ขายออก 30.91 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 36.75 บาทต่อยูโร ปอนด์อย …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย30.87บ./ดอลลาร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. 2563 เมื่อเวลา 08.01 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 29.88 บาท ขายออก 30.87 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 37.0 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย30.96บ./ดอลลาร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 16 ก.ย.2563 เมื่อเวลา 08.03 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 29.94 บาท ขายออก 30.96 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 37.10 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที่ …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย30.99บ./ดอลลาร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันอังคารที่ 15 ก.ย.2563 เมื่อเวลา 08.03 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 30.01 บาท ขายออก 30.99  บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 37.05 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย30.99บ./ดอลลาร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันจันทร์ที่ 14 ก.ย.2563 เมื่อเวลา 08.12 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 30.04 บาท ขายออก 30.99 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 37.05 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ท …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย31.07บ./ดอลล่าร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ที่ 10 ก.ย.2563 เมื่อเวลา 08.05 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 29.71 บาท ขายออก31.07 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 37.00 บาทต่อยูโร ปอนด์อ …

  อ่านต่อ »
 • เศรษฐกิจ

  แลกเปลี่ยนขาย31.09บ./ดอลล่าร์

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 9 ก.ย.2563 เมื่อเวลา 07.56 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 29.71 บาท ขายออก31.09 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 37.05 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที่ 41 …

  อ่านต่อ »
Close