fbpx
Home
|

ศบค

Video ข่าวต้นชั่วโมง 16.00 น.
ศบค.มติเปลี่ยนพื้นที่ควบคุมสีแดงจาก 4 จังหวัด เหลือ 1 จังหวัด คลายล็อคพื้นที่สีส้มเปิดสถานบันเทิงได้ถึง 5 ทุ่ม
ข่าว ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1ด.-คลายล็อกผับบาร์นั่งดื่มได้
ศบค.ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมโควิด19 อีก 1 เดือน ถึง 31 มี.ค.64 คลายล็อกร้านอาหาร-สถานบันเทิง นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ ถึง 23.00 น.