ปีชวด

  • ดวง

    ชวด

    ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีชวด คนปีชวดส่วนใหญ่เป็นคนขยัน มีมนุษยสัมพันธ์กระตือรือร้นรักความก้าวหน้ามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทำอะไรรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี แต่ม …

    อ่านต่อ »
Close