ประกันสังคม

 • Breaking News

  แนะผู้ประกันตนเฝ้าระวังโรคหน้าฝน

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ โรคที่คนเป็นกันมาก เช่น โรคไข้เลือดออก โรคคอติดเชื้อ โรคท้องเสีย โรคผิวหนังอักเสบ โรคฉี่หนู และโรคจากไวร …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การให้ความคุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนในกรณีทุพพลภาพ กรณีที่ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำง …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  ประกันสังคมเผยยอดใช้สายด่วน1506เดือนพ.ค.

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมามีจำนวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และปร …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  แจงสิทธิผู้ประกันตนรรักษารพ.ประกันสังคม

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ข้อปฏิบัติและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน โดยสถานพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่าง …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  คนแห่ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายพ.ค.กว่า2แสนครั้ง

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงาน ด้านสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรม โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่า …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  ประกันสังคมเผยผลตอบแทนลงทุนQ1/62

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ช่วงระหว่างเดือนมก …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  ประกันสังคมพร้อมพัฒนาสิทธิทันตกรรม

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายกรณีทันตกรรมของสถานพยาบาลในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  เล็งจ่ายเงินดูแลผู้ประกันตนสงกรานต์

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ประกันตนที่บาดเจ็บ เสียชีวิตและความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม จากการประสบอุบัติเหตุของผู้ประกันตนในช่วงสงก …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  ประกันสังคมแจงผู้ประกันตนสิ้นสภาพ

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การดำเนินการช่วยผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อรับความคุ้มครองเช่นเดิมอีกครั้ง ล่าสุดได …

  อ่านต่อ »
 • Breaking News

  ประกันสังคมรุกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ทางกระทรวงได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภ …

  อ่านต่อ »
Close