fbpx
Home
|

คนละครึ่ง

Video ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.
ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับวัคซีนจุดฉีดศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ต่อเนื่อง ขณะเจ้าหน้าที่ เผย ยังไม่พบปัญหา
ข่าว คนแห่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3-แอปฯเป๋าตังล่มแต่เช้า
วันแรก ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส3 คึกคัก ช่องทางเว็บไซต์ไม่พบปัญหา ขณะแอป “เป๋าตัง” ทำรายการไม่ได้
Video ข่าวต้นชั่วโมง 20.00 น.
โฆษก ศบศ.เผย คลังเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งพรุ่งนี้รวม 31 ล้านคน
Video ข่าวต้นชั่วโมง 11.00 น.
กระทรวงการคลัง เผย ระบบพร้อม ลงทะเบียนคนละครึ่ง ใน 2 ช่องทาง พรุ่งนี้