fbpx
Home
|

คนละครึ่ง

Video ข่าวต้นชั่วโมง 10.00 น.
ยังไม่สรุปคนละครึ่งเฟส 3 ขณะมาตรการเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย ขอดูข้อมูลก่อน
ข่าว “เราชนะ”,”คนละครึ่ง”ดันยอดขายสินค้า
ผู้ค้าปลื้มโครงการ "เราชนะ" , "คนละครึ่ง" เพิ่มยอดขายสินค้าดีขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านประชาชนอยากให้ขยายเวลา