SVL Group จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

SVL Group ย้ำ ความปลอดภัยมาเป็นที่1 จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ชวนทุกภาคส่วนท้องถิ่นร่วม

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม”สัปดาห์ความปลอดภัย”ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร จัดขึ้น เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและชุมชนบางสะพาน โดยมีนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร SVL Group พร้อมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วม โดยนายอำเภอบางสะพานเน้นย้ำว่า ” ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมาเป็นอันดับแรก เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรเกิดความปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ SVL Group ถือเป็นหนึ่งในเอกชนในท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ”  ภายในงานยังมีกิจกรรมสอนการขับขี่ปลอดภัย ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกวิธี  เพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยSVL Group เล็งเห็นว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน เป็นส่วนใหญ่ จึงมุ่งเน้นปลูกฝังไปยังกลุ่มเยาวชนให้เกิดการตระหนักรู้มากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

ข่าวน่าสนใจ

Close