นรฯดันแลนด์มาร์คใหม่ดึงเม็ดเงินสะพัดที่”บางนรา”

พ่อเมืองนราฯ ดันแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตลาดนัดสะพานยาว สร้างเม็ดเงินสู่ชุมชนชายแดนใต้

ที่บริเวณตลาดนัดสะพานยาว ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คนเข้าร่วมงานท่ามกลางพหุวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อยู่รวมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีกัน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลโคกเคียน อบต.โคกเคียน วัฒนธรรมอำเภอเมือง สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอเมือง และส่วนราชการอื่นๆ จัดทำกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่นของ อ.เมืองนราธิวาส ประจำ 2563 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำขนมพื้นบ้าน การแสดงรำไทยประยุกต์ การแสดงดนตรี การแสดงดีเกฮูลู และการแสดงกลองยาว ซึ่งจุดประสงค์หลักคือสืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยพุทธและไทยมุสลิม สร้างความสมานฉันท์และความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมพลังมวลชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากผู้ไม่หวังดี

สำหรับ “ตลาดนัดสะพานยาว” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะมีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งอุปโภคบริโภค ให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น.แรกเริ่มเดิมทีเป็นสะพานไม้ที่เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน ต่อมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรับปรุงจนกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติท้องทุ่งนาที่สวยงดงามและอากาศดี เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปในยามเย็นถึงพลบค่ำ โดยมีสโลแกนที่ว่า “ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง” นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เปิดให้บริการเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่อีกแห่งที่อยู่ใกล้กัน เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์คือ “ปายนา นารา” และกำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินให้แพร่สะพัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ซบเซาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ความไม่สงบอีกด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close