เรียนรู้วิถีชาวจีนฮกเกี้ยนที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จากโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรก ที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกัน ตั้งขึ้นปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต เพื่อรวบรวมความเป็นมาของภูเก็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447 โดยเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ได้รับการออกแบบอาคารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีผังอาคารเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสมมาตรล้อมลาน กลางอาคารที่ตรงกับช่องเปิดโล่งในหลังคา หลังคาเป็นหลังคาปั้นหยาผสมหลังคาจั่ว มุงกระเบื้องกาบกล้วยดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวมีการจัดแสดงภาพถ่ายเก่าๆ ของโรงเรียน ส่วนภายในอาคารจัดแสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่างๆ ของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว มีห้องนิทรรศการภาพ แสดงความเป็นมาของชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ ภูเก็ต บุคคลสำคัญของภูเก็ต ชุดแต่งกายประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง เทศกาลงานประเพณี และภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมา ด้านเศรษฐกิจของภูเก็ตตั้งแต่ยุคเหมือง แร่ การทำสวนยางพารา และการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเป็น 15 ส่วน ประกอบด้วย

 1. ห้องจากแดนพญามังกร
 2. สายธารสัมพันธ์
 3. สัมพันธ์ภูเก็ตจีน
 4. น้ำใจพี่น้อง
 5. ดูอดีต
 6. วิถี
 7. หนึ่งยุคสมัย
 8. สีสันพันกาย
 9. ครูสุ่นปิ่น
 10. โรงเรียนจีน
 11. คนจีนสร้างเมือง
 12. สืบทอด
 13. วัฒนธรรมการกิน
 14. ล๊อกเซี่ยนก๊ก
 15. กิจกรรม

สำหรับพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. อัตราค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวชาวไทยคนละ 50 บาท นักเรียนคนละ 25 บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 200 บาท นักบวช พระภิกษุ สามเณร ผู้ทุพพลภาพ เยาวชนไทยและต่างชาติ ส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร และ มัคคุเทศก์แสดงบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกเว้นค่าเข้าชม —————————————————–
ที่อยู่
:   28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ชื่อผู้ติดต่อ: พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
เบอร์โทรศัพท์ : 076-211-224
e-mail : phuketthaihuamuseum@gmail.com
เว็บไซต์  : https://thaihuamuseum.com/
Social Media (Facebook): https://www.facebook.com/PhuketThaihuaMuseum
กิจกรรมท่องเที่ยว: แหล่งเรียนรู้ชุมชน , ศึกษาและเรียนรู้วิถีชาวจีนฮกเกี้ยน , เรียนรู้เรื่องราวชาวจีนประเพณีวิถีชนอาชีพและภูมิปัญญา , ภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมา
สิ่งอำนวยความสะดวก : ลานจอดรถ , ห้องน้ำ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : ย่านเมืองเก่าภูเก็ต , Street Art  , Woo Gallery & Boutique Hotel  , วัดพระทอง (วัดพระผุด) , วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
เวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map): https://goo.gl/maps/6Q4MRt95veLXE2qD6

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close