สัมผัสวิถีชีวิตชาวเลบานา เสน่ห์แดนใต้แห่งเมืองปัตตานี

บ้านนานา เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของการท่องเที่ยว และยังได้รับเลือกเป็น 1 ใน 12 ชุมชนต้นแบบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้ดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนต้นแบบ เมื่อนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนแห่นนี้จะได้สัมผัสวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวมลายูในพื้นที่ปัตตานี อีกหนึ่งความโดดเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านบานา ก็คือ สะพานไม้บานา ที่ทอดยาวออกสู่ท้องทะเล โดยความเป็นมาของสะพานไม้แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งครอบคลุม 5 พื้นที่คือ บานา ตันหยงลูโล๊ะ แหลมโพธิ์ บาราโหม และบางปู ที่เป็นพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนี้ จะได้ชมและสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและภูมิทัศน์ของอ่าวปัตตานี ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ค่อยๆ ลาขอบฟ้าและที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่เป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต ชาวประมงพื้นบ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอีกด้วย สำหรับเมนูอาหารพื้นถิ่นบ้านบานา ที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้ลองลิ้มชิมรส จึงเต็มไปด้วยความสดใหม่ของวัตถุดิบอาหารทะเลจากฝีมือชาวประมงพื้นบ้านที่ล่องเรือหาปลาแบบวันต่อวันเครือข่ายการท่องเที่ยวจะครอบคลุม 5 พื้นที่คือ บานา ตันหยงลูโล๊ะ แหลมโพธิ์ บาราโหม และบางปูเป็นพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีโดยให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวชมความงามของธรรมชาติ สถานที่ต่างๆทางประวัติศาสตร์ ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น อาชีพ และได้เรียนรู้ว่าชาวบ้านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร —————————————–
ที่อยู่ : สะพานไม้บานาตั้งอยู่ที่  ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ผู้ติดต่อ: คุณมักตา สะแม ประธานชมรมประมงพื้นบ้านเมืองปัตตานี
โทรศัพท์:  089-7372864
e-mail :  maktasamae@gmail.com
Social Media (Facebook) : https://www.facebook.com/tokki.bana
กิจกรรมท่องเที่ยว : ชมความงามธรรมชาติ ,ศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่งอำนวยความสะดวก:  มีเรือนำเทียวและอาหารทะเลสดขายในราคาที่ถูกกว่าตลาด
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง :  มัสยิดกรือแซะ,สุสานที่ฝังศพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เวลาทำการ:  08.00- 18.00 น.
ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map ): https://maps.app.goo.gl/ph3HXf34q5iFkfqm9

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close