พาเที่ยวสด๊กก๊อกธม ปราสาทขอม ใหญ่สุดของเมืองสระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว เป็นสถาบัตยกรรมเขมร เดิมชื่อปราสาทเมืองพร้าว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งแปลว่า รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่ ปราสาท ประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วย ศิลาแลงชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น ภายใน ระเบียงคตมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทราย 2 หลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นองค์ปรางค์ประธาน ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาด ใหญ่รูปสี่เหลี่ยม มีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำ  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ ที่ 15 สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพ และใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ในลัทธิศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึก สด๊กก๊อกธม 2 หลัก ปัจจุบันนี้จารึกสด๊กก๊อกธมเก็บรักษา ไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ปราสาทสด๊กก็อกธม ทางเข้ามีความร่มรื่น มีต้นไม้เรียงรายตลอดทาง ตัวปราสาทมีการซ่อมแซมให้สมบูรณ์โดยตัดหินมาเสริมในส่วนที่เสียหายไป ทำให้สภาพโดยรวบดูปราสาทไม่เสื่อมโทรมมาก ที่นี่มีที่จอดรถ ห้องน้ำ  สะดวกสบาย การเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ลงชื่อการเข้าเยี่ยมชมก็สามารถเดินเข้ามาชมความงดงามของปราสาทได้เลย

———————————
ที่อยู่ : ปราสาทสด๊กก๊อกธม  บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ชื่อผู้ติดต่อ : สำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
เบอร์โทรศัพท์   037-212 610, 037-212 296
Fax :  037-212 610
กิจกรรมท่องเที่ยว : ถ่ายรูป ชมปราสาท
สิ่งอำนวยความสะดวก :
 มีห้องน้ำสะอาด ,ที่จอดรถจำนวนมาก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
:ชายแดนอรัญประเทศ,ตลาดโรงเกลือ
เวลาทำการ : ทุกวัน 08.30 – 16.30 น.
ตำแหน่งที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/K9hRSz4D84Aivt5s9

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close