สายน้ำ แผ่นดิน เพื่อผืนป่าดอยอินทนนท์

ประชาชนร่วมกับคณะสงฆ์ ใน 4 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สายน้ำ แผ่นดิน เพื่อผืนป่าดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 3 ”

ประชาชนร่วมกับคณะสงฆ์ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ที่เป็นพื้นที่รับน้ำจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้จัดกิจกรรม “สายน้ำ แผ่นดิน เพื่อผืนป่าดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 3” ณ บริเวณหน้าฝายแม่ตืน ท้องที่ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของสายน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิต และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรในพื้นที่เกิดความรัก หวงแหนป่าต้นน้ำ ร่วมรักสามัคคี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อ กว่า 1,000 คน โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี

 

โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่สำคัญหลายสายที่ได้หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ได้แก่ ลำห้วยแม่แจ่ม ลำห้วยแม่กลาง ลำห้วยแม่เตี๊ยะ ลำห้วยแม่หอย และลำห้วยแม่วาง เป็นต้น การร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้เอื้ออำนวยน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขา ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ปลายน้ำ โดยมีกำหนดในการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และมีกำหนดการจัดกิจกรรมสายน้ำ แผ่นดิน เพื่อผืนป่าดอยอินทนนท์ครั้งที่ 4 ในปีต่อไปในพื้นที่อำเภอแม่วาง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close