นร.เตรียมอุดมฯแต่งแฟนซีรับเปิดเทอมวันแรก

นร.เตรียมอุดมศึกษา ใส่ชุดทรงผมบังเพื่อน, "แฮรี่ พอตเตอร์" รับเปิดเทอมวันแรก - ชี้ขอพื้นที่แสดงออก

บรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หลังกลุ่มนักเรียนเลวนัดกันใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พบว่าตลอดช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนมีนักเรียนทยอยเดินทางเข้าโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่พบว่ายังสวมเครื่องแบบนักเรียนและชุดพละถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ขณะเดียวกัน ก็พบมีนักเรียนบางส่วนที่สวมชุดไปรเวทมาเรียนในเช้าวันนี้ ซึ่งจากการสอบถามนักเรียนกลุ่มนี้ พบว่าส่วนใหญ่อยู่หอพัก ทำให้ไม่ต้องตอบคำถามของผู้ปกครองในกรณีที่ใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียน เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สวมชุดผ้าคลุมซึ่งเป็นเครื่องแบบของโรงเรียนฮอกวอตส์จากภาพยนตร์เรื่องแฮรี่พอตเตอร์ (Harry Potter) ระบุว่า การแต่งชุดนักเรียนเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพและยังทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ที่จะต้องซื้อเครื่องแบบใหม่ทุกปี รวมถึงกรณีที่ถูกสังคมมองว่าเครื่องแบบนักเรียนเป็น safe zone หรือสามารถแยกได้ว่าใครเป็นนักเรียนนักศึกษา เพื่อที่จะได้ดูแลให้เกิดความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินนั้น มองว่าต้องใส่ชุดนักเรียนเท่านั้นหรือจึงจะทำให้ชีวิตปลอดภัย ดังนั้น พร้อมตั้งจึงต้องการให้โรงเรียนปละหน่วยงานที่เกี่ยวเข้ามาพูกคุยและร่วมกันหาทางออกและหาจุดกึ่งกลางของปัญหานี้ซึ่งนอกจากจะพบนักเรียนบางส่วนใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนในวันนี้แล้ว ยังพบว่ามีการแต่งกายด้วยชุดแฟนซี ที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในธีมทรงผมบังเพื่อน พร้อมระบุว่าการแต่งกายไม่ได้มีผลต่อการเรียนและการใส่ชุดไปรเวทในวันนี้เพียงแค่ต้องการพื้นที่แสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ใน่สวนผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนตามกฎระเบียบ บอกว่าลูกชายไม่ได้ร้องขอใส่ชุดไปรเวท แต่หากมีการร้องขอตนเองก็ไม่ปฏิเสธเพราะยอมรับการตัดสินใจของลูก

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close