กทม.หารือแนวทางลดปัญหาก่อสร้างรถไฟฟ้า

กทม. หารือแนวทางแก้ปัญหา ลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู-สีเขียว

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน

จากการตรวจสอบปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นปัญหาด้านการจราจร ปัญหาระบบระบายน้ำ ปัญหาด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าว คือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่งผลกระทบ ได้แก่ ปัญหาด้านจราจรบนถนนรามอินทรา ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนพหลโยธิน การจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วน ปัญหาการระบายน้ำ ปิดช่องรับน้ำตรงบริเวณต้นถนนแจ้งวัฒนะรอยต่อกับวงเวียนบางเขน ปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้สัญจรบนถนน ไม่ได้กั้นแบริเออร์ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดแนวช่วงถนนแจ้งวัฒนะ

ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่งผลกระทบ ดังนี้ ปัญหาด้านการระบายน้ำ ตรงบริเวณซอยแยก ซึ่งพื้นผิวซอยแยกจะมีระดับต่ำกว่าผิวจราจรบนถนนพหลโยธิน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังช่วงเวลาฝนตก ปัญหาฝาบ่อพักขององค์การโทรศัพท์ และของการไฟฟ้ายังไม่ได้ยกระดับเท่าผิวจราจร บางแห่งฝาบ่อพักเปิดออกมา ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้นำแผ่นเหล็กมาปิดเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และประสานผู้รับจ้าง ทำการแก้ไขในเบื้องต้น

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวอย่างแท้จริง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close