“อธิรัฐ”เปิดวันทะเลโลก-หนุนภาคขนส่งใช้พลังงานไฟฟ้า

"อธิรัฐ" เปิดงานวันทะเลโลก พร้อมสนับสนุนภาคขนส่งนำเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2563 ที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ โดยกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากการขนส่งทางน้ำมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยในการสร้างงาน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกและเป็นหนึ่งในคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization : IMO จึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลร่วมกันของเหล่าประเทศสมาชิก 169 ประเทศอย่างเหมาะสม

นายอธิรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ”การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”แล้ว ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ”การขับเคลื่อนเรือไฟฟ้ากับการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพและปริมณฑล” ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการยกระดับระบบขนส่งมวลชนด้วยการนำพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close