9เดือนคนตายเพราะไข้เลือดออก37ราย

กรมควบคุมโรค ระบุ 9 เดือน มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 37 ราย แนะ ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรค

วันนี้ (22 กันยายน 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ จะพบน้ำขังในภาชนะต่างๆ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ นั้น กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายพาหะนำโรค

โดยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กันยายน 2563 พบผู้ป่วย 55,004 ราย เสียชีวิต 37 ราย สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2,159 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 5-14 ปี รองลงมา 15-24 ปี และ 25-34 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ระยอง ชัยภูมิ นครราชสีมา และขอนแก่น ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วย 8,369 ราย ซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของหลายปีที่ผ่านมา โดยพบกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วย 127 ราย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายนั้น ขอให้ประชาชนสำรวจพื้นที่ที่มีน้ำขัง และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน โดยแนะให้ประชาชนเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา

ข่าวน่าสนใจ

Close