กทม.ยกซากรถย่านสวนสยามเพื่อความเป็นระเบียบ

กทม. ลุยยกซากรถ ย่านสวนสยาม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตคันนายาว โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่ บริเวณสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศ ปากทางเข้าหมู่บ้านอมรพันธ์ ถนนสวนสยาม เขตคันนายาว

ทั้งนี้ จากการสำรวจในพื้นที่เขตคันนายาวพบว่ามีซากรถยนต์จอดทิ้งไว้ จำนวน 4 คัน ที่ผ่านมาเจ้าของได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ออกไปแล้ว 3 คัน โดยวันนี้สำนักงานเขตคันนายาวร่วมกับสำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลบางชัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายอีก 1 คัน ซึ่งเขตฯ ได้ทำหนังสือแจ้งเจ้าของให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายใน 15 วัน แต่ยังไม่ดำเนินการเคลื่อนย้าย เขตฯ จึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลบางชัน เพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางคดีหรือเป็นของกลางทางคดีหรือไม่ ซึ่งในการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ สำหรับการดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยขอสนับสนุนรถยกจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และรถสไลด์จากสำนักสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดเก็บซากรถยนต์ทุกวันพุธและวันศุกร์ ในช่วงเวลาบ่าย ซึ่งสำนักเทศกิจจัดทำตารางการจัดเก็บซากรถยนต์ หมุนเวียนทุกกลุ่มเขตในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยจะมุ่งเน้นซากรถยนต์ที่เคลื่อนย้ายลำบากก่อน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต  หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากรถยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ทั้งนี้เมื่อมีเจ้าของมาติดต่อรับซากรถคืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับคืนจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close