ไทยพร้อมรับมือประเทศเพื่อนบ้านติดโควิด-19เพิ่ม

กรมควบคุมโรค วางแผนรับมือประเทศเพื่อนบ้าน หลังวันนี้เมียนมา มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม173 ราย- จับตาจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมาก

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เปิดเผย จากกรณีที่มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศเมียนมา มีรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 13 ก.ย. 63 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 173 ราย มีผู้ป่วยสะสมรวม 2,595 ราย ส่วนประเทศเวียดนามมีผู้ป่วยสะสม 1,060 ราย ประเทศกัมพูชา 274ราย และประเทศลาวมีผู้ป่วยสะสม 23 ราย และประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว อาจพบปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อเข้ามาประเทศ ทางกรมควบคุมโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจแพร่ระบาดมายังประเทศไทย เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคต พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังที่ด่านชายแดนปกติ และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และปกครอง โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่และตรวจลาดตะเวนในช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ได้มีมาตรการยับยั้งและป้องกันที่สำคัญคือ การให้ความรู้ อสต. เรื่องการตรวจคัดกรอง การป้องกันตนเอง รวมทั้งการเฝ้าระวัง ร่วมกับการค้นหาผู้ติดเชื้อและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ และจัดสถานที่กักกัน local quarantine สำหรับกักตัวด้วย หากพบความผิดปกติ หรือคนแปลกหน้าในชุมชน จะประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในบริเวณตะเข็บชายแดนดังและในจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวมักเดินทางไปทำงาน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close