กิจรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ณ สนามหลวง

ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคนพิการวันสุดท้าย! ที่บูธ กรมส่งเสริมฯ คนพิการ กิจรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ณ สนามหลวง

วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณท้องสนามหลวง (ฝั่งศาลฎีกา) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน ระหว่าง เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง
โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน ซึ่งได้นำกลุ่มเป้าหมายคนพิการเข้าร่วมงาน 100 คน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลักที่น่าสนใจ โดยอธิบดี พก. ได้ร่วมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจบูธต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดแผนไทย รูปแบบใหม่ New normal โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะบำบัด และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ART STORY โดยมูลนิธิออทิสติกไทย


กิจกรรมคลินิกมนุษย์ล้อบริการ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก และให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลรักษา โดยมูลนิธิคนพิการไทย กิจกรรมดนตรีในสวน จากกลุ่มศิลปิน S2S กิจกรรมจากร้าน 60 plus โดยยามาซากิ การจำหน่ายกาแฟ และเครื่องดื่มจากช็อกโกแลต Makrin Chocolate การผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตแท้ โดยคนพิการ และกิจกรรมเครื่องต้มยําสวนเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการปรุงอาหาร พร้อมให้ผู้มาร่วมงานได้ทดลองชิม
ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแสดงพิเศษของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมบูธต่างๆ ด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close