“จุติ”เตรียมตั้งศูนย์เด็กเล็กดูแลบุตรคนทำงานกลางคืนเชียงใหม่

รมว.พม. เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี พร้อมเตรียมตั้งศูนย์เด็กเล็กดูแลบุตรคนทำงานกลางคืนแห่งแรกที่ จ.เชียงใหม่

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี เพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพสร้างความเข้มแข็ง หลังโควิด-19 (60 ชั่วโมง) ได้แก่ หลักสูตรชงกาแฟและผสมเครื่องดื่ม และอาหารจานเดียว อีกทั้งเยี่ยมให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพแผนกเสริมสวย ซึ่งประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ เป็นประธานการประชุมทีม One Home พม. จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมเปิดเผยว่า ตนได้มาติดตามงานเพื่อช่วยให้มีการประกอบอาชีพใหม่หลัง โควิด-19 รวมถึงดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว นอกจากกระทรวง พม. จะช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว ยังต้องช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ สตรีที่เข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพทุกคนล้วนผ่านประสบการณ์และประสบปัญหา ฉะนั้น สิ่งที่ต้องมีคือความอดทน กล้าที่จะล้มเหลว และมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กดูแลบุตรของคนทำงานกลางคืนนั้น พบว่าประชาชนจำนวนมากที่ต้องการประกอบอาชีพ แต่ติดปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูลูกอ่อนที่ไม่มีใครดูแล ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ถ้าเราสามารถหาสถานที่ดูแลเด็กได้ เราจะช่วยได้หลายชีวิตในครอบครัว โดยเด็กจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและถูกหลักของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่คุณแม่จะสามารถไปทำงานหาเลี้ยงชีพได้ โดยจะมีคนเลี้ยงเด็กแทนในช่วงที่คุณแม่ไปทำงาน ซึ่งจะมีทั้งคนทำงานภาคกลางคืน อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม ผับ และบาร์ เป็นต้น โดยกระทรวง พม. จะจัดตั้งศูนย์ฯ นำร่องแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีความพร้อมทางศักยภาพในการดูแลเด็ก หากจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จ จะมีการขยายศูนย์ฯ ต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close