ซูเปอร์โพลชี้ปชช.เชื่อโรงไฟฟ้าชุมชนช่วยศก.หมุนเวียน

ซูเปอร์โพล เผย ประชาชน เชื่อ โรงไฟฟ้าชุมชน จะสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชนของคนไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน  ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล  จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 5 – 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงลักษณะโรงไฟฟ้าชุมชนที่จะเกิดขึ้นในยุครัฐบาลปัจจุบัน ของ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและกระทรวงพลังงาน โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.5 ระบุลักษณะโรงไฟฟ้าชุมชนที่ต้องการคือเป็นพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน โดยร้อยละ 86.6 ระบุ ใช้พืชพลังงานและวัตถุดิบจากชุมชน ร้อยละ 82.2 ระบุ ชุมชนมีส่วนร่วมเห็นชอบ ร้อยละ 81.2 ระบุชุมชนมีส่วนแบ่งรายได้มากพอคลุมทุกมิติเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และร้อยละ 79.5 ระบุ จ้างงานเยาวชนคนรุ่นใหม่ทำงานโรงไฟฟ้าชุมชน

ที่น่าสนใจคือ ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าชุมชนถ้าเกิดขึ้นในยุครัฐบาลปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.7 ระบุ ชาวบ้านมีงานทำ มีทักษะดีได้ทำงานโรงไฟฟ้า รองลงมาคือร้อยละ 83.5 ระบุ ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น ร้อยละ 82.8 ระบุเศรษฐกิจหมุนเวียนในกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 80.9 ระบุ เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนจะมีทัศนคติที่ดี มีงานทำเป็นพลเมืองที่ดีจากนโยบายจับต้องได้ของรัฐบาล และร้อยละ 80.0 ระบุ ชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนจะดีขึ้น ตามลำดับ  นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.1 ต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนน่าจะมีส่วนทำให้วิกฤตเศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและอาจจะช่วยป้องกันบ้านเมืองไม่ให้เกิดความวุ่นวายในห้วงเวลาที่หลายฝ่ายกำลังกังวลได้เพราะเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนและเป็นนโยบายที่ให้ความหวังแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พวกเขาจะสามารถมองเห็นอนาคตที่ดีนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดี มีงานทำ มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีและสำนึกรู้คุณแผ่นดินบ้านเกิดและสถาบันหลักของชาติได้อีกด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close