“ดุสิตโพล”ปชช.กังวลโควิดลดลงหวังไทยปกติในสิ้นปีนี้

"สวนดุสิตโพล" ปชช. กังวลโควิด-19ลดลง หวังสถานการณ์ในไทยเป็นปกติภายในสิ้นปปีนี้ ขณะอยากให้รัฐบาลเฝ้าสถานการณ์อย่างเข้มงวด

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน เรื่อง การใช้ชีวิตของประชาชนหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1-4กรกฎาคม 2563 เมื่อถามถึงความวิตกกังวลของประชาชน กับ สถานการณ์โควิด-19ณ วันนี้ ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 30 วัน พบว่า ร้อยละ 52.93 ระบุ กังวลลดลง รองลงมาร้อยละ 29.94 ระบุ กังวลเหมือนเดิม ร้อยละ 12.44 ระบุ ไม่กังวล

เมื่อถามว่าประชาชนคาดหวังอยากจะให้โควิด-19 ของไทยเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใด พบว่าร้อยละ 39.40 ระบุ ภายในสิ้นปีนี้ รองลงมาร้อยละ 27.95 ระบุ กลางปี 2564 ร้อยละ 23.90 ระบุ ปลายปี 2564

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงประชาชนมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์ดควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง ร้อยละ 94.77 ระบุ สวมหน้ากากอนามัย รองลงมาร้อยละ 88.19 ระบุ ล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 81.24 ระบุ เว้นระยะห่างทางสังคม

อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการฟื้นฟูอย่างไรบ้าง พบว่า ร้อยละ77.55 ระบุ ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด รองลงมา ร้อยละ71.78 ระบุ มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 69.43 ระบุ เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close