กทม.คลายล็อกเฟส5ผับบาร์อาบอบนวดเปิดได้แล้ว

กทม. ประกาศมาตรการผ่อนปรนการควบคุมโรคโควิด-19 ระยะที่ 5 ผับ บาร์ เปิดได้ถึงเที่ยงคืน - อาบอบนวด เปิดตามกฎหมายกำหนด

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2563 ว่า สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กำหนดให้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน ระยะที่ 5 โดยผ่อนปรนการเปิดสถานที่ กิจการ และกิจกรรม เพิ่มเติม

ประกอบด้วย
1.ผ่อนปรนการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยให้สามารถจัดการเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมได้
2.ผ่อนปรนให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 22.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ เช่นกัน
3.สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ถึงเวลา 24.00 น.ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรมหรือร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไป สามารถเปิดหลังเวลา 24.00 น.ได้ แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ใบริการหลังเวลา 24.00 น.
4.ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุผู้ใช้บริการ ช่วงระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น
5.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา ให้สามารถปิดได้ตามเวลาเปิดทำการปกติที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ กรุงเทพมหานครจะติดตามประกาศ ของ ศบค. เพื่อนำมาปรับปรุงสำหรับจัดทำประกาศข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ชัดเจนต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close