“จุติ”เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯช่วยเหลือปชช.

พม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี "ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม" รุกช่วยกลุ่มเป้าหมายเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน พร้อมทั้งกล่าวประกาศเจตนารมณ์  ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน 21 ชุมชนนำร่องที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระโขนง เขตประเวศ และเขตคลองเตย กทม. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้ปล่อยแถวขบวนรถกระจายลงพื้นที่ช่วยเหลือ 21 ชุมชน  นำร่องในพื้นที่เขตพระโขนง 1 ชุมชน เขตประเวศ 5 ชุมชน และเขตคลองเตย 15 ชุมชน โดยมอบหมาย ปลัด พม. ลงพื้นที่ชุมชนหมาหลง ซอยพึ่งมี 31 (สุขุมวิท 93) เขตพระโขนง กทม. และมอบหมาย ทีม พม. One Home ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ซี 8 เดิม) และชำนาญการ (ซี 7 เดิม) จากทุกกรมตามภารกิจของกระทรวง พม. ลงพื้นที่ 20 ชุมชน เพื่อร่วมกันสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ และคำปรึกษาแนะนำต่างๆ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะขับเคลื่อนกิจกรรม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม”  ด้วยทีม พม. One Home ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close