“ดุสิตโพล”โควิดทำพฤติกรรมเปลี่ยนคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

"สวนดุสิตโพล" ระบุ โควิด-19 ทำพฤติกรรมเปลี่ยน คนเลี่ยงไปพื้นที่แออัด ใส่ใจความปลอดภัยและสุขภาพมากขึ้น

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,064 คน กรณี “New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์โควิด-19” ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 เมื่อถามถึง “10 พฤติกรรม New Normal”ของประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.05 ระบุ การท่องเที่ยว เลือกเที่ยวเฉพาะสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค การเลือกพาหนะเดินทาง ฯลฯ
รองลงมาร้อยละ 61.18 ระบุ ช้อปปิ้ง เดินห้างสรรพสินค้า ต้องระมัดระวังตัว ไปเมื่อจำเป็น ลดจำนวนครั้งที่ไป มีสิ่งป้องกัน พกเจลล้างมือ ฯลฯ
ร้อยละ 59.68 ระบุ การเดินทาง ป้องกันตัวเองเมื่อใช้รถสาธารณะ ตื่นเช้ากว่าเดิม พกเจลแอลกอฮอล์ เดินทางเมื่อจำเป็น ฯลฯ
ร้อยละ 59.40 ระบุ ปาร์ตี้ สังสรรค์ ลดการปาร์ตี้ สังสรรค์ ไปเฉพาะเท่าที่จำเป็น ระมัดระวังตัวมากขึ้น ฯลฯ
ร้อยละ 56.39 ระบุ การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด-19 ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่แออัด สุ่มเสี่ยง ฯลฯ
ร้อยะล 47.27 ระบุ การซื้อของกินของใช้ เน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย เลือกของที่มีประโยชน์ ราคาไม่แพง ฯลฯ
ร้อยละ 46.43 ระบุ การทำบุญ บริจาค เลือกสถานที่ที่สะอาด ไม่แออัด ไปในวาระสำคัญหรือโอกาสพิเศษเท่านั้น ใช้วิธีการโอนเงิน ฯลฯ
ร้อยละ 45.39 ระบุ การดูแลสุขภาพตัวเอง เอาใจใส่สุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารเสริม วิตามิน ปรึกษาแพทย์ ฯลฯ
ร้อยละ 45.11 ระบุ การเลือกอาหารการกิน เลือกอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ภาชนะปิดมิดชิด ทำทานเอง ฯลฯ
ร้อยละ 42.39 ระบุ การประกอบอาชีพ/การหารายได้ สู้งาน ขยัน อดทน ไม่เลือกงาน เน้นความปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค ฯลฯ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close