“จุติ”ดึง รง.ช่วยฝึกอาชีพชาวชุมชนสู้ภัยโควิด-19

รมว.พม. ดึง รง. ช่วยหางาน ฝึกอาชีพ ให้ชาวชุมชนตกงาน ว่างงาน สู้ภัย COVID-19

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.ร่วมหารือกับผู้นำชุมชน 75 ชุมชนในพื้นที่ กทม. เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในการจัดหางานและฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการตลาดแรงงานให้กับประชาชนในชุมชนที่ว่างงานและตกงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้กิจกรรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สร้างความมั่นคง สู้ภัย COVID-19 ของโครงการ”พม. เราไม่ทิ้งกัน” สำหรับประชาชนที่ต้องการหาตำแหน่งงานว่าง ทางกรมการจัดหางาน ได้ชี้แจงถึงการเข้าถึงตำแหน่งงานว่างในพื้นที่เขตของชุมชน โดยใช้วิธีสแกน QR Code เพื่อดูว่า มีตำแหน่งว่างอะไรบ้าง ที่ไหน จำนวนกี่ตำแหน่ง และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง อีกทั้งสามารถสมัครงานทางออนไลน์ได้ทันที

สำหรับประชาชนที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ชี้แจงถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดแรงงาน และขอความร่วมมือผู้นำชุมชนสำรวจความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปประกอบการจัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นต่อไป รวมทั้งจะขอความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาช่วยฝึกทักษะอาชีพอีกด้วย นอกจากนี้ ภาคเอกชน โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขายและจัดส่งสินค้าจำนวนมาก

 

นายจุติ กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หมดไป จะทำให้อาชีพเดิมๆ หายไปทุกคนจึงต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง และปรับตัวเองให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการฝึกฝนและพัฒนาฝีมืออาชีพด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านไอที เพื่อให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม. เพื่อประสานส่งต่อความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close