“เทวัญ”ร่วมทำบุญวิสาขบูชาวัดระฆังฯ

"เทวัญ" ร่วมทำบุญวิสาขบูชา วัดระฆังฯ ถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท พร้อมสนับสนุนข้าวสาร และหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชุด แก่โรงทาน

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเข้ากราบพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ

 

โอกาสนี้ นายเทวัญ ได้ถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท พร้อมสนับสนุนข้าวสาร และหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชุด แก่โรงทานวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงมีความประสงค์ให้วัดที่มีศักยภาพจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้ทางวัดได้จัดสรรแจกจ่ายให้กับ 5 ชุมชน ซึ่งทางวัดได้ประสานความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในการจัดระเบียบการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจคัดกรอง การเข้าแถวเว้นระยะห่าง ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

โดยนายเทวัญ กล่าวว่า จากการติดตามการจัดระเบียบโรงทานของวัดระฆังโฆสิตาราม นับว่าเป็นวัดต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญคือความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ขอให้ประชาชนไม่ออกไปรวมกลุ่มกันที่วัด โดยสามารถสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ทางมหาเถรสมาคมได้ขอความร่วมมือวัดต่าง ๆ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก มีเพียงการสวดมนต์ที่ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close