ปลัดกทม.ถวายหน้ากาก-แอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์9วัด

ปลัด กทม. ถวายหน้ากาก-แอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 วัด-เร่งผลิตหน้ากากผ้าแจก ปชช.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชิ้น และจัดทำแอลกอฮอล์เจล จำนวน 270 ขวด ถวายแด่พระสงฆ์ 9 วัด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสังเวชวิศยาราม วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยจะถวายหน้ากากอนามัยวัดละ 200 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลวัดละ 30 ขวด สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรใช้ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยวันนี้ นางศิลปะสวยและคณะ ได้ถวายหน้ากากอนามัยจำนวน 800 ชิ้น พร้อมด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 120 ขวด แด่พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และพระเทพสุตเมธี เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร และในวันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 มี.ค. 63 จะดำเนินการถวายให้ครบทั้ง 9 วัดข้างต้น

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในทุกพื้นที่ รวมถึงศาสนสถานต่าง จึงกำชับสำนักงานเขตประสานกับศาสนสถานเพื่อดำเนินการล้างทำความสะอาด ส่วนของสุขภาพพระสงฆ์ กรุงเทพมหานครจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและแอลกอฮอล์เจลเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจัดทำโดยคณะครูและวิทยากรโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังสอนทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตต่าง ๆ โดยมีผ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บให้ใช้ เสร็จสามารถนำหน้ากากอนามัยกลับไปใช้ในครัวเรือนได้ โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง สำนักงานเขตร่วมกับชุมชนทั้ง 50 เขต หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์กีฬา ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ 140,241 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 63) ก่อนนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนต่อไป

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close