กทม.อากาศดีทุกพื้นที่-PM2.5มีแนวโน้มสูงขึ้น

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 21 -46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ย 31 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 5 เขต (ลดลงจากเมื่อวานจำนวน 19 เขต) คิดเป็นร้อยละ 11.36 อยู่ในระดับดี จำนวน 30 เขต (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจำนวน 25 เขต) คิดเป็นร้อยละ 68.18 อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 5 เขต (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจำนวน 5 เขต) คิดเป็นร้อยละ 11.36 และไม่มีข้อมูลเนื่องจากเครื่องมือขัดข้อง จำนวน 4 เขต คิดเป็นร้อยละ 9.09 โดยพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ขณะที่ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

 

โดยดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มีคุณภาพอากาศดีมาก-ดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ข่าวน่าสนใจ

Close