นายกฯมอบ”อนุทิน”นำแก้สถานการณ์การระบาดโรคติดต่อ

โฆษก รบ. เผย นายกฯเตรียมแผนอพยพคนไทยจากจีนแล้ว พร้อมเปิดเผยให้ประชาชนทราบ มอบ "อนุทิน" เป็นประธานแก้ไขสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงแถลงการณ์เรื่องไวรัสโคโรนา และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อวานนี้ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบ โดยเรื่องปัญหาฝุ่นละอองให้เป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแล ส่วนไวรัสโคโรนาให้สื่อมวลชนติดตามได้จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขจะแถลงให้ทราบทุกวัน ส่วนการให้ความช่วยเหลือแผนอพยพคนไทยก็มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกัน ตั้งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง เพื่อเตรียมตัวป้องกันได้อย่างถูกต้องและไม่มีการปิดบังปรุงแต่งข้อมูลใดๆ

ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับทางการจีนอย่างใกล้ชิด โดยจีนให้คำมั่นสัญญากับประเทศไทยว่าจะดูแลประชาชนคนไทยอย่างดีที่สุด ซึ่งขณะนี้มีคนไทยอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น 64 คน เป็นนักศึกษา 49 คน ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปทำงาน ซึ่งทุกคนขึ้นทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตไว้แล้ว และจีนปิดเฉพาะเมืองอู่ฮั่นเท่านั้นที่ไม่ให้มีการเดินทางเข้าออก ส่วนเมืองอื่นๆ สามารถเดินทางได้ตามปกติและเมื่อได้รับการประสานจากทางการจีนให้ไปรับคนไทยกลับมาได้ รัฐบาลก็พร้อมที่จะไปรับกลับได้ทันที

โดยนายกรัฐมนตรี ยังมีคำสั่งทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2557 ที่เคยตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ เพื่อดูแลการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา โดยให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกำกับดูแลกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบ , จัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำกับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และอำนวยการจัดระบบประสานงานสนับสนุนกลไกการเตรียมความพร้อมกำกับติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงาน อนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close